+ HISTORYCZNY TEST WIEDZY O ŻORACH

HISTORYCZNY TEST WIEDZY O ŻORACH

Stronę odwiedzono już 998 razy.

Lubisz historię Żor?
A może Ty lub ktoś z Twojej rodziny brał udział
w którymś z konkursów wiedzy o Żorach?
Myślisz, że historia naszego miasta nie ma przed Tobą żadnych tajemnic?
W takim razie zmierz się z pytaniami naszego testu...


Autor i koordynator projektu: Jadwiga Tabor
Test opracowany na podstawie
podręcznika „Moja mała Ojczyzna. Dzieje Żor”,
autorstwa Barbary Kieczki i Grzegorza Utraty.
Projekt medalu TMMŻ: Stanisław Szwarc
Autor strony internetowej: Adam Herman
Patronat projektu: Muzeum Miejskie w Żorach

(Wybieraj odpowiedź, klikając w szare kółeczko obok liter a, b lub c )

1. Książę Władysław w obecności dostojnych rycerzy wydał dokument nadający jednemu ze swych poddanych wieś Ściernie w zamian za dziedzictwo Żory. Jak nazywał się ów dworzanin?

a) Chwalibóg

b) Chwostek

c) Chwalisz


2. Kiedy miało miejsce to wydarzenie?

a) 24 lub 25 lutego 1227 r.

b) 24 lub 25 lutego 1272 r.

c) 24 lub 25 lutego 1722 r.


3. Książę Leszek (syn Przemysława), który przez 30 lat rządził księstwem raciborskim, złożył hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu. Kiedy Leszek stał się lennikiem czeskiego króla?

a) w lutym 1237 r.

b) w lutym 1372 r.

c) w lutym 1327 r.


4. Jedna z wersji wyjaśniająca genezę i symbolikę żorskiego herbu mówi, że miecz w herbie Żory otrzymały po przystąpieniu do związku 22 miast zwalczających rozbój i mających prawo wykonywać wyroki śmierci. Kiedy ten związek został zawarty?

a) 29 kwietnia 1384 r.

b) 29 kwietnia 1348 r.

c) 29 kwietnia 1483 r.


5. W okresie wojen husyckich bliżej nieznany oddział husycki obozował wokół Żor, nie podejmując jednak wobec otoczonego murami obronnymi miasta żadnej poważniejszej akcji. Kiedy to było?

a) w 1343 r.

b) w 1433 r.

c) w 1443 r.


6. Żory należące do księstwa opolsko-raciborskiego za rządów księcia Jana Dobrego wraz z całym Śląskiem przeszły pod panowanie austriackiej dynastii Habsburgów. W którym roku?

a) w 1265 r.

b) w 1526 r.

c) w 1562 r.


7. Podczas wojny 30-letniej Górny Śląsk znalazł się w ogniu wojsk unii protestanckiej i cesarskich (katolickich). Przez kilka miesięcy obie strony rabowały i łupiły ziemie śląskie. W którym roku wojska krajów protestanckich zajęły Żory?

a) w 1627 r.

b) w 1672 r.

c) w 1762 r.


8. Fryderyk II Hohenzollern król Prus zajął Śląsk - a w tym Żory. Po dwuletniej wojnie podpisano pokój i podzielono Śląsk. Żory przeszły pod panowanie pruskie. W którym roku?

a) w 1740 r.

b) w 1741 r.

c) w 1742 r.


9. Wielkie pożary były plagą naszego miasta. Po jednym z nich utrwalił się w Żorach zwyczaj obchodzenia „Święta Ogniowego” (w przeszłości nazywane też było „Świętem Ognia”)?

a) po pożarze 17 maja 1661 r.

b) po pożarze 11 maja 1702 r.

c) po pożarze 15 sierpnia 1807 r.


10. Rozbudowa przemysłu w XIX wieku wymusiła na władzach miasta troskę o zapewnienie mieszkańcom obrony przed pożarem. Dlatego utworzono „Związek Ratowania i Gaszenia Pożarów”. Kiedy on powstał?

a) 13 marca 1818 r.

b) 13 marca 1880 r.

c) 13 marca 1881 r.


11. Na początku XX wieku powołano w Żorach Towarzystwo Śpiewacze „Feniks”, które walczyło z germanizacją poprzez propagowanie polskich pieśni i wystawianie polskich sztuk teatralnych. Kiedy powstało TŚ „Feniks”?

a) 22 czerwca 1902 r.

b) 22 czerwca 1912 r.

c) 22 czerwca 1922 r.


12. Działające od 28 marca 1920 r. w Żorach Towarzystwo Gimnastyczne nakazywało swym członkom dbać o zdrowie i sprawność fizyczną oraz przestrzegać czystości mowy i pisowni polskiej. Jaki ptak występuje w pełnej nazwie towarzystwa?

a) Sokół

b) Orzeł

c) Jaskółka


13. Najstarszą średnią szkołą jest dzisiejsze I Liceum Ogólnokształcące. W którym roku otrzymało imię Karola Miarki?

a) w 1927 r.

b) w 1925 r.

c) w 1912 r.


14. W okresie powstań śląskich mieszkańcy Żor utworzyli pułk piechoty Wojsk Powstańczych. Kto był jego pierwszym dowódcą?

a) Wilhelm Rydel

b) Teofil Biela

c) Antoni Haberko


15. Ten pułk piechoty Wojsk Powstańczych uczestniczył w działaniach wojennych III powstania śląskiego, które wybuchło:

a) 3 maja 1919r.

b) 3 maja 1920r.

c) 3 maja 1921r.


16. W 1922 roku Żory należące do powiatu rybnickiego weszły w skład utworzonego polskiego województwa. Jaką nazwę nosiło to województwo?

a) katowickie

b) górnośląskie

c) śląskie


17. Po III powstaniu śląskim Żory zostały uroczyście przejęte przez administrację polską - czyli „wróciły do macierzy”. Kiedy odbyła się ta uroczystość?

a) 4 lipca 1921r.

b) 4 lipca 1922r.

c) 4 lipca 1923r.


18. Symbolicznego aktu włączenia Żor do Polski dokonał w Żorach generał:

a) Stanisław Szeptycki

b) Władysław Sikorski

c) Karol Świerczewski „Walter”


19. Poprzez prawie 600 lat Żory żyły pod panowaniem innych mocarstw. Które panowanie trwało najdłużej?

a) czeskie

b) austriackie

c) pruskie


Aby sprawdzić poprawność odpowiedzi, kliknij poniższy przycisk:


Instytucje uczestniczące w projekcie: